Omni Ultimate全能移動電源
  • Omni Ultimate全能移動電源
  • Omni Ultimate全能移動電源
  • Omni Ultimate全能移動電源
  • Omni Ultimate全能移動電源

Omni Ultimate全能移動電源

589.00
ultimate的USB接口目前支持多種快充協議,例如蘋果手機的快充,QC 3.0快充,三星AFC快充,華為FCP快充等多種快充協議。
關注評論(0)
  • 江蘇雷电竞ray 信息技術有限公司
  • 江蘇 蘇州
  • 2012年07月05日
  • //www.nintent.com

產品簡介

ultimate的USB接口目前支持多種快充協議,例如蘋果手機的快充,QC 3.0快充,三星AFC快充,華為FCP快充等多種快充協議。

產品評論()